Jak přesně Ir AMP pracuje

Existují dva principy pro rozeznání jednotlivých příkazů vysílaných dálkovými ovladači.
 

  • Paměťový záznam kódu 

  • Výstup z infračidla je v tomto případě zaznamenán od příchodu startovacího impulsu v nějakém časovém rozsahu okamžik po okamžiku. To je samozřejmě náročné na paměť a výkon procesoru, ale je to nejuniverzálnější cesta. Vyskytuje se zde však problém s ukončením platnosti příkazu, protože každý dálkový ovladač může mít až řádově rozdílné doby. Prodloužení doby detekce příkazu nic neřeší, protože naopak kratší příkazy mohou být nastaveny a doplněny šumem pozadí, který se příště samozřejmě nebude opakovat a sekvence tak nebude rozpoznána.  Spolehlivé softwarové ošetření tohoto problému je velmi složité a proto Ir AMP  tento princip nepoužívá.
     
  • Rozpoznání kódu ovladače

  • Pokud existuje definované kódování, lze toto detekovat a dále přenášet tyto informace – v případě RC5 tedy 14 bitů = 2 byte


Jak rozpoznává sekvenci IrAMP

Protože evropský komerční standard RC5, byl 100% podporován pouze v zařízeních, určených pro Evropský trh, bylo nutno najít nějaký kompromis. IrAMP obsahuje procesor, naprogramovaný k detekci RC5, ale zároveň ke sledování dalších parametrů přijímaného kódu, hlavně délky a střídy kódu. Tyto další parametry rozšiřují zmíněné 2 byty ještě o další 4 byty. Jakékoli tlačítko je tedy definováno jako 6 bytů, které jsou odeslány do PC. Pokud tedy dálkový ovladač odesílá kód, který je RC5 alespoň podobný, bude IrAMP spolehlivě fungovat. 

Někteří výrobci používají na speciální klávesy zkrácené kódování. To má smysl například u regulace hlasitosti, kterou uživatel občas mačká rychle po sobě, nebo ji naopak dlouho drží. Speciální kód zde šetří baterky, protože ovladač by zbytečně dlouho vysílal.. Tato klávesa potom není vždy IrAMPem 100% rozeznána. To se stává právě u regulace hlasitosti speciálně u ovladačů AIWA. Všechny ostatní klávesy kromě hlasitosti ale plně fungují.
 

Co to je RC5

Pro dálkové ovladače byl vytvořen kód RC5.  Ten používá bi-phase kódování a pracuje na 36 kHz. Bi-phase znamená, že v definovaném čase se úroveň změní sestupně, nebo vzestupně.  Tím je definována log. 1 nebo log. 0.  Každý stisk klávesy je přenášen bitovým rámcem o délce 114 ms. To znamená že za sekundu je možné teoreticky přenést necelých 9 příkazů z dálkového ovládání.  Vlastní informace o stisknutém tlačítku je však přenášena v rámci RC5 pouze 24,9 ms.  Tato informace se skládá z 2 startbitů, toggle bitu, 5. bitové adresy a 6. datových bitů.  Každý bit je přenášen jako 32 pulsů kdy f0=36 kHz. Z toho plyne 14 bitů x 32 pulsů na 36 kHz = 448 x (1/36 kHz) =  24,8888 ms 

Bližší popis protokolu RC5 najdete například ZDE -  http://deepthought.armory.com/~spcecdt/remote/RC5codes
 

Jak IrAMP Komunikuje po RS 232

Zařízení je napájeno z RS232, pomocí výstupu RTS a DTR - ty proto musí být v log. 1
Po zapnutí je několik us výstup nestabilní a proto může IrAMP vygenerovat nedefinované znaky. Po vyčištění vstupu je nutno vygenerovat s odstupem minimálně 500 ms znaky "I" a "R" - Poté IrAMP odpoví sekvencí "OK" a je připraven. 
Komunikace probíhá v režimu 9600, 1 Stop Bit, No Parity.
 

Pro odborníky  a bastlíře

IrAMP je po softwarové stránce úmyslně kompatibilní se zařízením Universal Infrared Receiver, které před dvěma lety navhnul Ties Bos. Jeho originální zařízení si může postavit kdokoli, protože stavební návod je k dispozoici na jeho originálních stránkách http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/3863/uir/content.html - i u nás na HW serveru.
IrAMP se od původního UIR liší hlavně počtem podporovaných ovladačů, protože původní SW pro procesor byl značně upraven. 

Náklady na součástky jeho původního zapojení jsou do asi 300 Kč, zdrojový kód k procesoru PIC 12C509 je zdarma k dispozici ale procesor si musíte naprogramovat, zařízení je nutné dát do nějaké krabičky na plošný spoj atd..
IrAMP však získáváte odzkoušený s CD kde najdete výběr funkčního SW a s technickou podporou.

Podobné zařízení vyrábí firma Evation z Nizozemí a prodává je za 38$. Jejich zařízení se jmenuje Irman. Všechna tato zařízení jsou softwarově 100% kompatibilní a proto je jedno jestli SW vypisuje, že podporuje Irman, UIR nebo IrAMP. Odlišnosti jsou pouze v HW provedení, ceně a pravděpodobně v kompatibilitě s dálkovými ovladači.
 

Autor : Jan Řehák